Kompaniýanyň tertibi

BIZI

KOMPANI .A

Suzhou MoreLink,2015-nji ýylda esaslandyrylan, gözleg, ösüş, tor, aragatnaşyk, IoT we beýleki önümleri öndürmek we satmak.Müşderilere, kabel operatorlaryna, ykjam operatorlara we ş.m. üçin tygşytly, ýöriteleşdirilen önümleri we ulgam çözgütlerini bermäge borçlanýarys.

“Suzhou MoreLink” dürli önümleri hödürleýär we içerki we daşary ýurt kabel teleýaýlym operatorlary we 5G dik amaly meýdanlary üçin ýokary hilli hyzmatlary hödürleýär.Aýry-aýry önümlerden ulgama çenli önümleriň esasan 4 kategoriýasy bar: DOCSIS CPE, QAM signalyny ölçemek we gözegçilik ulgamy, 5G hususy tor bazasy, IoT bilen baglanyşykly önümler.

Suzhou MoreLink, ISO9001: 2015 hil dolandyryş ulgamy sertifikatyndan geçdi we öz uly göwrümli, standartlaşdyrylan önümçilik bazasyna eýe bolup, müşderilere hünärli, ygtybarly önümler we hyzmatlar berip biler.

Düýbi Hytaýyň Suzhou şäherinde, Pekinde, Şençzhenen, Nanjing, Taýwanda we beýleki ýerlerde ofisler bar we bu iş içerde we daşary ýurtlarda onlarça ýurda we sebitlere ýaýrady.

Suzhou MoreLink Aragatnaşyk Tehnologiýa Co., Ltd.

Iş gerimi: kabel aragatnaşygy, simsiz aragatnaşyk tehnologiýasyny ösdürmek, tehnologiýa geçirmek we tehniki hyzmatlar;

takmynan02
takmynan01
takmynan03

Önümlerimiz

- DOCSIS CPE önümleri:OEM / ODM hyzmatlary, täjirçilik standart CM, senagat standart CM we Transponder D2.0-den D3.1-e çenli we Transponder CableLabs tarapyndan tassyklanýar.

- QAM signalyny ölçemek we gözegçilik ulgamy:El bilen göterilýän we göçme, açyk we 1RU görnüşli QAM signalyny ölçemek we gözegçilik enjamlary, MAMQ bulut dolandyryş platformasy bilen bilelikde, QAM signallaryna real wagt we üznüksiz ölçemek, derňemek we gözegçilik etmek üçin yzygiderli işe girizildi.

- 5G hususy tor bazasy:X86 / ARM esasly 5G hususy tor, 5G CPE çözgütleriň doly toplumy, esasanam 5G hususy tor we 5G dik meýdan programmalary üçin amatly.

- IOT önümleri:ZigBee, Bluetooth, Wi-Fi we beýleki IoT önümleri bilen üpjün ediň.

3
1
2

Biz hakda bilmek isleýän zatlaryňyzyň hemmesi