1RU MKQ

  • Bulut, güýç derejesi we DVB-C we DOCSIS, MKQ124 üçin 1RU QAM analizatory

    Bulut, güýç derejesi we DVB-C we DOCSIS, MKQ124 üçin 1RU QAM analizatory

    MKQ124, sanly kabel we HFC torunyň saglygyna gözegçilik etmek we hasabat bermek üçin niýetlenen güýçli we peýdaly QAM Analizeri.

    Reportshli ölçeg bahalaryny hasabat faýllaryna yzygiderli girizip we iberip bilýärSNMPkesgitlenen çäklerden saýlanan parametrleriň bahalary hakyky wagtda duzaklar.Näsazlyklary düzetmek üçin aWEB GUIfiziki RF gatlagynda we DVB-C / DOCSIS gatlaklarynda gözegçilik edilýän ähli parametrlere uzakdan / ýerli girmäge mümkinçilik berýär.