5G kiçi öýjük

 • 5G ýadro ulgamy, x86 platforma, CU we DU bölünen, merkezleşdirilen ýerleşdiriş we UPF aýratyn ýerleşdirme, M600 5GC

  5G ýadro ulgamy, x86 platforma, CU we DU bölünen, merkezleşdirilen ýerleşdiriş we UPF aýratyn ýerleşdirme, M600 5GC

  “MoreLink” -iň M600 5GC, 4G-EPC esasly arhitekturany bölmek üçin ewolýusiýa bolup, çylşyrymly tor shemasy, ygtybarlylyk shemasy ýaly integral EPC torunyň kemçiliklerini üýtgedýär, gözegçilik we ulanyjynyň biri-biri bilen baglanyşygy sebäpli ýüze çykan iş we tehniki kynçylyklar. habarlar we ş.m.

  M600 5GC, MoreLink tarapyndan döredilen garaşsyz intellektual eýeçilik hukugy bolan 5G ýadroly önüm bolup, 5G ýadro ulgam funksiýalaryny ulanyjy uçaryndan we dolandyryş tekizliginden bölmek üçin 3GPP protokolyna laýyk gelýär.

 • 5G RRU, N41 / N78 / N79, 4 × 4 MIMO, 250mW, NR 100MHz, M632

  5G RRU, N41 / N78 / N79, 4 × 4 MIMO, 250mW, NR 100MHz, M632

  “MoreLink's M632” 5G RRU önümidir, bu 5G giňeldilen Pico Base Station we radio ýygylygy uzakdaky bölüm.Fotoelektrik birleşýän kabel / tor kabeli (super kategoriýa 5 tor kabeli ýa-da 6-njy kategoriýa kabeli) arkaly NR signalynyň giňeldilen gurşawyna düşünip biler.Esasan kärhanalar, ofisler, işewürlik zallary, internet kafeler we ş.m. ýaly kiçi we orta ýapyk ýerlerde ulanylýar.

 • 5G BBU, N78 / N41, 3GPP Release 15, DU / CU integrasiýa ýa-da garaşsyz, bir öýjük üçin 100MHz, SA, 400 bir wagtyň özünde ulanyjy, M610

  5G BBU, N78 / N41, 3GPP Release 15, DU / CU integrasiýa ýa-da garaşsyz, bir öýjük üçin 100MHz, SA, 400 bir wagtyň özünde ulanyjy, M610

  “MoreLink” -iň M610 5G giňeldilen “Pico”Esasy wokzal,Simsiz signal geçirişini geçirmek üçin optiki süýüm ýa-da tor kabeli esasynda sanly tehnologiýany kabul edýär we ýapyk mikro energiýa paýlaýyş shemasyny paýlaýar.5G giňeldilen öý eýesi (BBU), rHUB we pRRU ýerine ýetirmek, 5G signalynyň örtügini giňeltmek we çeýe tor ýerleşdirmesini amala aşyrmak üçin IPRAN / PTN arkaly 5GC operatoryna birikdirildi.

 • 5G HUB, 8xRRU, M680 girişine goldaw

  5G HUB, 8xRRU, M680 girişine goldaw

  “MoreLink's M680” 5G merkezi, 5G uzaldylan esasy stansiýanyň möhüm bölegi.Optiki süýüm arkaly giňeldilen öý eýesine (BBU) birikdirilýär we 5G-iň giň ýaýramagyny amala aşyrmak üçin radio we telewizion birleşdirilen kabel / kabel (agşamlyk 5-nji kabel ýa-da 6-njy kabel) arkaly giňeldilen örtük bölümine (RRU) birikdirilýär. signal.Şol bir wagtyň özünde, orta we uly ssenariýalaryň gurşaw talaplaryny kanagatlandyrmak üçin indiki derejeli giňeliş bölümlerini kaskadlamagy goldaýar.