5G BBU, N78 / N41, 3GPP Release 15, DU / CU integrasiýa ýa-da garaşsyz, bir öýjük üçin 100MHz, SA, 400 bir wagtyň özünde ulanyjy, M610

5G BBU, N78 / N41, 3GPP Release 15, DU / CU integrasiýa ýa-da garaşsyz, bir öýjük üçin 100MHz, SA, 400 bir wagtyň özünde ulanyjy, M610

Gysga düşündiriş:

“MoreLink” -iň M610 5G giňeldilen “Pico”Esasy wokzal,Simsiz signal geçirişini geçirmek üçin optiki süýüm ýa-da tor kabeli esasynda sanly tehnologiýany kabul edýär we ýapyk mikro energiýa paýlaýyş shemasyny paýlaýar.5G giňeldilen öý eýesi (BBU), rHUB we pRRU ýerine ýetirmek, 5G signalynyň örtügini giňeltmek we çeýe tor ýerleşdirmesini amala aşyrmak üçin IPRAN / PTN arkaly 5GC operatoryna birikdirildi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt barada umumy maglumat

“MoreLink's M610” 5G giňeldilen “Pico Base Station” bolup, simsiz signal geçirişini geçirmek üçin optiki süýüm ýa-da tor kabeli esasynda sanly tehnologiýany kabul edýär we içerde mikro güýç paýlaýar.5G giňeldilen öý eýesi (BBU), rHUB we pRRU ýerine ýetirmek, 5G signalynyň örtügini giňeltmek we çeýe tor ýerleşdirmesini amala aşyrmak üçin IPRAN / PTN arkaly 5GC operatoryna birikdirildi.

“MoreLink” tarapyndan işlenip düzülen 5G M610 BBU önümlerine 1-nji gatlak we has ýokary gNB girýär.gNB programma üpjünçiligi çarçuwasy aşakdakylardan ybarat: 3-nji gatlak gNB-CU, RRM, SON we OAM programma üpjünçiligi we gNB-DU komponentleri (MAC, RLC, F1-U, DU dolandyryjysy, DU OAM).SA re modeimini goldaň.

5G gNB programma üpjünçiligi, ulanyjy interfeýsini (UP) gaýtadan işlemek funksiýasyny we dolandyryş panelini (CP) goşmak bilen 3GPP R15 esaslanýar we esasy tora (NG interfeýsi) we esasy stansiýanyň (Xn interfeýsi) özara täsir interfeýsini üpjün edýär. .

Aýratynlyklary

➢ Standart NR Band N78 / N41

3 3GPP 15-nji goýberilişinden soň

D DU / CU integrasiýasyny ýa-da garaşsyz tertibi goldaň

➢ Her öýjük 100 MGts geçirijilik giňligini goldaýar

G GUI esasly ýerli we uzakdaky ulgam dolandyryşy

TR TR069 tor dolandyryş interfeýsini goldaň

Public Jemgyýetçilik ulgamyny geçirmegi goşmak bilen ähli IP abatlaýyş işlerini goldaň

SA SA re modeimini goldaň

NG NG sazlamalaryny goldaň

Cell Öýjük sazlamalaryny goldaň

F F1 sazlamasyny goldaň

U UE goşulmasyny goldaň

SC SCTP gözegçiligini goldaň (lksctp)

PD PDU sessiýa sazlamalaryny goldaň

Downloadüklemegiň iň ýokary tizligi 850 Mbit / s, iň ýokary ýükleme derejesi 100 Mbit / s

➢ Her öýjük bir wagtyň özünde 400-e çenli ulanyjyny goldap biler

Adaty programmalar

5G giňeldilen Pico bekedi, örtügi netijeli giňeldip we köp bölümli we uly meýdança ýapyk sahnalar bilen iş salyşmak ukybyny ýokarlandyryp biler.Esasan kärhanalar, ofisler, iş zallary, internet kafeleri, supermarketler we ş.m. ýaly kiçi we orta ýapyk ýerlerde ulanylýar, 5G signalyny ýapmak meselesini çözmek we takyk we çuňňur gurşap almak.

1

Enjam

Haryt Düşündiriş
Prosessor ulgamy Täze Intel Xeon prosessoryndan goşa CPU, 28 ýadro çenli ulalýan maşgala, 165W
PCIe Jemi 4 x PCIe x16 (FH / FL)
Ulgam dolandyryşy IPMI
Giriş güýji diapazony (AC) 100-240VAC, 12-10A, 50-60Hz
(DC) -36--72VDC, 40-25A
Kuwwat sarp etmek < 600W
Duýgurlygy alyň -102 dBm
Sinhronizasiýa GPS
Interfeýsler Dolandyryş interfeýsi: 10/100/1000 Mbps10GbE Ethernet interfeýsi: 1Gbps / 10Gbps
MIMO DL: 2x2 MIMO, 4x4 MIMOUL: 2x2 MIMO
Saklamak 4 x2.5 "HDD / SSD
Ölçegleri (HxWxD) 430 x 508 x 88,6 mm (2U) 16,9 "x 20" x 3.48 "
Agram 17kg

Programma üpjünçiligi

Haryt

Düşündiriş

Standart

3GPP 15-nji goýberiş

Maglumatlaryň iň ýokary derejesi

100 MGs:
5ms: DL 850 Mbit / s (2T2R), 1,4 Gb / sek (4T4R) UL 200 Mbit / s
2,5ms: DL 670 Mbit / s (2T2R), 1,3 Gb / sek (4T4R) UL 300 Mbit / s

Ulanyjy ukyby

400 işjeň ulanyjy / öýjük
1200 birikdirilen ulanyjy / öýjük

QoS Dolandyryş

3GPP standart 5QI

Modulýasiýa

DL: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
UL: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

Ses çözgüdi

VoNR

Ogul

Öz-özüňi guramak ulgamy, öz-özüňi düzmek, ANR, PCI konfliktini ýüze çykarmak

RAN

Goldaw

Tor dolandyryşy

TR069

MTBF

00015000 sagat

MTTR

≤1 sagat

Işleýiş hyzmaty

• Uzakdan we ýerli dolandyryş
• Onlaýn ýagdaýy dolandyrmak
• öndürijilik statistikasy
• Näsazlyklary dolandyrmak
• anderli we uzakdaky programma üpjünçiligini täzelemek we ýüklemek
• Gündelik ýazgy

Giriş / çykyş

Öň tarapy: 2 x USB2.0, PWR, ID düwmesi, LED
Yzky: 2 x GbE LAN RJ45 (Dolandyryş interfeýsi), 1 x Ekran porty,
1 x VGA, 2 x USB3.0 / 2.0, 2 x 10GE SFP +

Daşky gurşaw aýratynlyklary

Haryt

Düşündiriş

Işleýiş temperaturasy

-5 ° C ~ + 55 ° C.

Saklaýyş temperaturasy

-40 ° C ~ + 70 ° C.

Çyglylyk

5% ~ 95%

Atmosfera basyşy

70 kPa ~ 106 kPa

Kuwwatly interfeýs ýyldyrymdan goramak

Differensial tertip: ± 10 KA
Umumy tertip: ± 20 KA

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler