HEMMESI 320W HFC Elektrik üpjünçiligi we DOCSIS 3.1 Arka

Gibrid süýümli koaks (HFC) optiki süýüm bilen Coax-y birleşdirýän giň zolakly telekommunikasiýa toruna degişlidir.HFC diňe bir sarp edijilere we guramalara ses, internet, kabel teleýaýlymy we beýleki sanly interaktiw çözgütler we hyzmatlar bilen üpjün etmek bilen çäklenmän, elektrik energiýasynyň ýok ýerinde Coax Cable arkaly AC güýjüni hem berip biler.

Kabel elektrik üpjünçiligi barada aýdylanda bolsa, kabel operatorynyň käbir kynçylyklary bolup biler:

Durnukly elektrik üpjünçiligi ýok;

Kabel güýjüni 110VAC ýa-da 220VAC üýtgetmek üçin başga enjam gerek;

Elektrik energiýasyny eltmek üçin hiç hili dolandyryş ýa-da standart dolandyryş ýok;

Kabel elektrik üpjünçiliginiň jikme-jik ýagdaýyny bilmek kyn.

“MoreLink” ýokary kuwwatly HFC energiýa iberiş önümini dizaýn etdi, bu hem bir güýçli DOCSIS 3.1 CM ýerleşdirip biler.Esasy aýratynlyklary:

320W çenli kabel elektrik üpjünçiligi

Uzakdan güýç dolandyryşy, 4-e çenli birikme

Naprýatageeniýe we giriş we çykyş elektrik üpjünçiliginiň akymy üçin uzakdan gözegçilik

Gatylaşdyrylan DOCSIS 3.1 Kabel modemi, Wi-Fi ýa-da kiçi öýjük üçin düýpli abatlamak üçin ulanylyp bilner


Iş wagty: 18-2022-nji maý