Bulut, güýç derejesi we DVB-C we DOCSIS, MKQ124 üçin 1RU QAM analizatory

Bulut, güýç derejesi we DVB-C we DOCSIS, MKQ124 üçin 1RU QAM analizatory

Gysga düşündiriş:

MKQ124, sanly kabel we HFC torunyň saglygyna gözegçilik etmek we hasabat bermek üçin niýetlenen güýçli we peýdaly QAM Analizeri.

Reportshli ölçeg bahalaryny hasabat faýllaryna yzygiderli girizip we iberip bilýärSNMPkesgitlenen çäklerden saýlanan parametrleriň bahalary hakyky wagtda duzaklar.Näsazlyklary düzetmek üçin aWEB GUIfiziki RF gatlagynda we DVB-C / DOCSIS gatlaklarynda gözegçilik edilýän ähli parametrlere uzakdan / ýerli girmäge mümkinçilik berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

MKQ124, sanly kabel we HFC torunyň saglygyna gözegçilik etmek we hasabat bermek üçin niýetlenen güýçli we peýdaly QAM Analizeri.

Reportshli ölçeg bahalaryny hasabat faýllarynda yzygiderli hasaba alyp bilýär we kesgitlenen çäklerden saýlanan parametrleriň bahalary hakyky wagtda SNMP duzaklaryny iberip bilýär.WEB GUI näsazlyklaryny düzetmek üçin fiziki RF gatlagynda we DVB-C / DOCSIS gatlaklarynda gözegçilik edilýän ähli parametrlere uzakdan / ýerli girmäge mümkinçilik berýär.

MKQ124, sanly kabel we HFC torunyň saglygyna gözegçilik etmek we hasabat bermek üçin niýetlenen güýçli we peýdaly QAM Analizeri.

Reportshli ölçeg bahalaryny hasabat faýllaryna yzygiderli girizip we iberip bilýärSNMPkesgitlenen çäklerden saýlanan parametrleriň bahalary hakyky wagtda duzaklar.Näsazlyklary düzetmek üçin aWEB GUIfiziki RF gatlagynda we DVB-C / DOCSIS gatlaklarynda gözegçilik edilýän ähli parametrlere uzakdan / ýerli girmäge mümkinçilik berýär.

Sanly kabel teleýaýlymynyň we DOCSIS abonentleriniň sany bütin dünýäde artýar we Hyzmatyň hili abonentleriň sanyny azaltmak üçin möhüm elemente öwrülensoň, MKQ124 hiliň ähli nokatlaryna 24/7 tygşytly gözegçilik etmek üçin iň amatly guraldyr. Sanly kabel ulgamy.Kabel operatory ony baş / merkezde, iň soňky kilometrde ýa-da abonent jaýynda ýerleşdirip biler.

MKQ124, ähli QAM kanallary üçin ýygylyga / amplituda / ýyldyz / BER jogaplaryna yzygiderli gözegçilik etmek üçin kiçi ulgamdyr.Bu gözegçilik parametrlerini ulanmak bilen, operator kabeliň hili meselesini düzetmekde we zaýalanmagyň hyzmatlara täsir edýän ýerini tapmakda işjeň bolup biler.

2 (2)
2 (3)

Peýdalary

C CATV toruňyzyň saglygyna uzakdan we ýerli gözegçilik

➢ Hakyky wagt we üznüksiz QAM gözegçiligi

Wide Giň gerimli güýç we egilmek üçin ýokary takyklyk: Güýç üçin +/- 1dB, MER üçin +/- 1.5dB

H HFC öňe gidiş ýoluny barlamak we RF hilini geçirmek

5 5 MGs-den 1 GGs-e çenli oturdylan spektr analizatory

Aýratynlyklary

➢ DVB-C we DOCSIS doly goldaw

➢ ITU-J83 A, B, C goşundylar

➢ Ulanyjy duýduryş parametrini we bosagasyny kesgitledi, iki kanal profilini goldaň: meýilnama A / B meýilnamasy

1 RU-da 2x RF, 4x RJ45 (2x WAN + 2x LAN) portlary

Key RF esasy parametrleri takyk ölçegler

➢ TCP / UCP / DHCP / HTTP / SNMP goldawy

Al Özbaşdak birlik

Parametrlere gözegçilik

➢ 64 QAM / 256 QAM / 4096 QAM (Opsiýa) / OFDM (Opsiýa)

➢ RF güýç derejesi: -15-den + 50 dBmV

ER MER: 20-50 dB

ER BER-den öň we RS düzedip boljak san

ER BER-den soňky we RS düzedip bolmaýan san

El styldyz

Goýmalar

➢ DVB-C we DOCSIS Sanly kabel toruna gözegçilik

➢ Köp kanally gözegçilik

➢ Hakyky QAM derňewi

Interfeýsler

RF Zenan F birleşdiriji
RJ45 (4x RJ45 Ethernet porty) 10/100/1000

Mbit / s

AC tok rozetkasy 3Pin
RF Aýratynlyklary
Quygylyk aralygy (Gyradan-gyra) 88 - 1002

MGs

Kanal zolagy (Awto-kesgitleme) 6/8

MGs

Modulýasiýa 16/32/64/128/256
4096 (Opsiýa) / OFDM (Opsiýa)

QAM

RF giriş güýji derejesi diapazony (duýgurlyk) -15-den + 50-e çenli

dBmV

Nyşan bahasy 5.056941 (QAM64)
5.360537 (QAM256)
6.952 (64-QAM we 256-QAM)
6.900, 6.875, 5.200

Msym / s

Giriş impedansy 75

OHM

Girişiň ýitgisi > 6

dB

Iň pes ses derejesi -55

dBmV

Kanalyň güýç derejesiniň takyklygy +/- 1

dB

MER 20-den +50 (+/- 1.5)

dB

BER Öňki RS BER we Post- RS BER

Spektr analizatory

Spektr seljermesiniň esasy sazlamalary

Öňünden bellemek / saklamak / işletmek

Quygylyk

Aralyk (Iň az: 6 MGs)

RBW (Iň pes: 3,7 KHz)

Amplituda ofset

Amplituda bölümi (dBm, dBmV, dBuV)

Ölçeg

Marker

Ortaça

Peak Hold

Styldyz

Kanal güýji

Kanal Demod

BER-den öňki / BER-den soňky

FEC gulpy / QAM tertibi / Goşundy

Kuwwat derejesi / SNR / nyşan derejesi

Her aralykdaky nusganyň sany (Maksimum)

2048

Tizlik skaneri @ Mysal belgisi = 2048

1 (TPY.)

Ikinjisi

Maglumat alyň
API tarapyndan real wagt maglumatlary

Telnet (CLI) / Web Soket / MIB

Programma üpjünçiligi aýratynlyklary

Protokollar TCP / UCP / DHCP / HTTP / SNMP
Kanal tablisasy > 80 RF kanal
Channelhli kanal tablisasynyň wagtyny skanirläň 80 RF kanaly bolan adaty stol üçin 5 minudyň içinde.
Goldaw berýän kanal görnüşi DVB-C we DOCSIS
Gözegçilik edilýän parametrler RF derejesi, QAM ýyldyzlar toplumy, SNR, FEC, BER, spektr analizatory
WEB UI Skaner netijelerini web brauzerinde görkezmek aňsat.
Gözegçilik edilýän kanallary tablisada üýtgetmek aňsat.
HFC zawody üçin spektr.
Belli ýygylyk üçin ýyldyzlar.
MIB Hususy MIB.Tor dolandyryş ulgamlary üçin gözegçilik maglumatlaryna elýeterliligi ýeňilleşdiriň
Duýduryş çäkleri Signal derejesi / BER / SNR WEB UI ýa-da MIB arkaly sazlanyp bilner we duýduryş habarlary SNMP TRAP arkaly iberilip ýa-da web sahypasynda görkezilip bilner.
LOG 80 Kanal konfigurasiýasy üçin 15min skaner aralygy bilen azyndan 3 gün gözegçilik gündeligini we duýduryş surnallaryny saklap bilýär.
Özbaşdaklaşdyrma Açyk protokol we OSS bilen aňsat birleşdirilip bilner
Programma üpjünçiligini täzelemek Uzakdan ýa-da ýerli programma üpjünçiliginiň täzelenmegini goldaň
Fiziki
Ölçegleri 432mm (W) x 244mm (D) x 45mm (H) (F birleşdirijini goşmak bilen)
Format 1 RU (19 ”)
Agram 2250 +/- 10 gr
Elektrik üpjünçiligi 100-240 VAC 50-60Hz
Kuwwat sarp etmek <24W
Daşky gurşaw
Işleýiş temperaturasy 0-dan 45-e çenlioC
Işleýän çyglylyk 10-dan 90% -e çenli (Kondensasiýa däl)
Saklaýyş temperaturasy -40-dan 85-e çenlioC

WEB GUI ekran suratlary

Gözegçilik parametrleri (B meýilnamasy)

1 (5)

Doly spektr we kanal parametrleri

(Gulp ýagdaýy; QAM rejesi; Kanal güýji; MER; post BER; nyşan derejesi; spektr tersine)

1 (6)
1 (7)

Styldyz

1 (1)

Bulut dolandyryş platformasy

1 (8)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler