Bulut, güýç derejesi we DVB-C we DOCSIS, MKQ010 üçin açyk QAM analizatory

Bulut, güýç derejesi we DVB-C we DOCSIS, MKQ010 üçin açyk QAM analizatory

Gysga düşündiriş:

MoreLink-iň MKQ010, DVB-C / DOCSIS RF signallaryny ölçemek we onlaýn gözegçilik etmek ukyby bolan güýçli QAM analizator enjamy.MKQ010 islendik hyzmatlary üpjün edijilere ýaýlym we tor hyzmatlaryny real wagt ölçemegi hödürleýär.DVB-C / DOCSIS torlarynyň QAM parametrlerini yzygiderli ölçemek we gözegçilikde saklamak üçin ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

MoreLink-iň MKQ010, DVB-C / DOCSIS RF signallaryny ölçemek we onlaýn gözegçilik etmek ukyby bolan güýçli QAM analizator enjamy.MKQ010 islendik hyzmatlary üpjün edijilere ýaýlym we tor hyzmatlaryny real wagt ölçemegi hödürleýär.DVB-C / DOCSIS torlarynyň QAM parametrlerini yzygiderli ölçemek we gözegçilikde saklamak üçin ulanylyp bilner.

MKQ010 ölçegleri üpjün edip biler: Çuňňur derňew geçirmek üçin ähli QAM kanallary üçin güýç derejesi, MER, ýyldyzlar toplumy, BER jogaplary.Temperaturanyň gatylaşan gurşawynda ygtybarly işlemek üçin niýetlenendir.Birnäçe MKQ010 enjamyny dolandyrmak üçin diňe “Bulut dolandyryş platformasy” -ny goldamak bilen çäklenmän, özbaşdak ulanylyp bilner.

Peýdalary

Operating Işlemek we düzmek aňsat

C CATV toruňyzyň parametrleri üçin üznüksiz ölçegler

80 5 kanalyň parametrleri (Power / MER / BER) üçin 5 minutyň içinde çalt ölçemek

Power Güýç derejesi we ýokary dinamiki diapazon we egilmek üçin ýokary takyklyk

Meas Ölçeg netijelerine girmek üçin bulut dolandyryş platformasy

H HFC öňe gidiş ýoluny barlamak we RF hilini geçirmek

1 1 GGs çenli oturdylan spektr analizatory (1,2 GGs opsiýa)

D DOCSIS ýa-da Ethernet WAN porty tarapyndan bulut platformasyna abatlamak

Aýratynlyklary

➢ DVB-C we DOCSIS doly goldaw

➢ ITU-J83 A, B, C goşundylar

➢ Ulanyjy duýduryş parametrini we bosagasyny kesgitledi

Key RF esasy parametrleri takyk ölçegler

➢ TCP / UDP / DHCP / HTTP / SNMP goldawy

QAM derňew parametrleri

➢ 64 QAM / 256 QAM / 4096 QAM (Opsiýa) / OFDM (Opsiýa)

➢ RF güýç derejesi: +45-den +110 dBuV

In Giňişleýin giriş aralygy: -15 dB-den +15 dB

ER MER: 20-50 dB

➢ Öňünden BER we RS düzedip boljak san

ER BER-den soňky we RS düzedip bolmaýan san

El styldyz

Til Tilt ölçemek

Goýmalar

➢ DVB-C we DOCSIS Sanly kabel tor ölçegleri

➢ Köp kanally we üznüksiz gözegçilik

➢ Hakyky QAM derňewi

Interfeýsler

RF Aýal F birleşdirijisi (SCTE-02) 75 Ω
RJ45 (1x RJ45 Ethernet porty) (islege görä) 10/100/1000 Mbit / s
AC wilkasy Giriş 100 ~ 240 VAC, 0.7A

RF Aýratynlyklary

DOKSIS 3.0 / 3.1 (islege görä)
Quygylyk aralygy (Gyradan-gyra)
(RF split)
5-65 / 88–1002
5-85 / 108-1002
5-204 / 258–1218 (Wariant)
MGs
Kanal zolagy (Awto-kesgitleme) 6/8 MGs
Modulýasiýa 16/32/64/128/256
4096 (Opsiýa) / OFDM (Opsiýa)
QAM
RF giriş güýji derejesi +45-den +110-a çenli dBuV
Nyşan bahasy 5.056941 (QAM64)
5.360537 (QAM256)
6.952 (64-QAM we 256-QAM)
6.900, 6.875, 5.200
Msym / s
Impedans 75 OHM
Girişiň ýitgisi > 6 dB
Kuwwat derejesiniň takyklygy +/- 1 dB
MER 20-den +50-e çenli dB
MER takyklygy +/- 1.5 dB
BER Öňki RS BER we Post- RS BER

Spektr analizatory

Spektr seljermesiniň esasy sazlamalary Öňünden bellemek / saklamak / RunFrequency
Aralyk (Iň az: 6 MGs)
RBW (Iň pes: 3,7 KHz)
Amplituda ofset
Amplituda bölümi (dBm, dBmV, dBuV)
Ölçeg MarkerAverage
Peak Hold
Styldyz
Kanal güýji
Kanal demodulýasiýasy BER-den öňki / BERFEC-den soňky gulp / QAM tertibi / Goşundy
Kuwwat derejesi / MER / nyşan derejesi
Her aralykdaky nusganyň sany (Maksimum) 2048
Tizlik skaneri @ Mysal belgisi = 2048 1 (TPY.)

Ikinjisi

Maglumat alyň
Hakyky wagt maglumatlary Telnet (CLI) / Web UI / MIB
Programma üpjünçiligi aýratynlyklary
Protokollar TCP / UDP / DHCP / HTTP / SNMP
Kanal tablisasy > 80 RF kanal
Channelhli kanal tablisasynyň wagtyny skanirläň 80 RF kanaly bolan adaty stol üçin 5 minudyň içinde.
Goldaw berýän kanal görnüşi DVB-C we DOCSIS
Gözegçilik edilýän parametrler RF derejesi, QAM ýyldyzlar toplumy, MER, FEC, BER, spektr analizatory
WEB UI Bulut platformasy ýa-da web brauzeri arkaly skaner netijelerini görkezmek aňsat, tablisadaky gözegçilik kanallaryny üýtgetmek aňsat
HFC zawody üçin spektr
Belli ýygylyk üçin ýyldyzlar
MIB Hususy MIB.Tor dolandyryş ulgamlary üçin gözegçilik maglumatlaryna elýeterliligi ýeňilleşdiriň
Duýduryş çäkleri RF Power Level / MER WEB UI ýa-da MIB arkaly kesgitlenip bilner we duýduryş habarlary SNMP TRAP arkaly iberilip ýa-da web sahypasynda görkezilip bilner.
LOG 80 Kanal konfigurasiýasy üçin 15min skaner aralygy bilen azyndan 3 gün gözegçilik gündeligini we duýduryş surnallaryny saklap bilýär.
Özbaşdaklaşdyrma Açyk protokol we OSS bilen aňsat birleşdirilip bilner
Programma üpjünçiligini täzelemek Uzakdan ýa-da ýerli programma üpjünçiliginiň täzelenmegini goldaň
Bulut platformasyny dolandyrmak funksiýalary Enjam, hasabat, maglumat derňewi we statistika, kartalar, MKQ010 enjamyny dolandyrmak we ş.m. ýaly funksiýalary üpjün edip, bulut platformasy arkaly dolandyrylyp bilner.

Fiziki

Ölçegleri 210mm (W) x 130mm (D) x 60mm (H)
Agram 1.5 +/- 0,1 kg
Kuwwat sarp etmek <12W
Yşyk-diodly indikator LEDagdaýy LED - Greenaşyl

Daşky gurşaw

Işleýiş temperaturasy -40-dan +85-e çenlioC
Işleýän çyglylyk 10-dan 90% -e çenli (Kondensasiýa däl)

WEB GUI ekran suratlary

Gözegçilik parametrleri (B meýilnamasy)

1 (1)

Styldyz

1 (2)

Doly spektr we kanal parametrleri

1 (4)

Bulut dolandyryş platformasy

1 (6)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler